• Čo je bunka?
  • Čo patrí medzi štuktúry bunky?
  • Čo tvorí biomembránu bunky?
  • Akú hrúbku má biomembrána bunky?
  • Bunky ktorých organizmov nemajú bunkovú stenu?
  • Aké látky môžu tvoriť bunkovú stenu?
  • Čo nie je charakteristickou vlastnosťou bunkovej steny?
  • Aký latinský názov pomenúva cytoplazmatickú membránu?
  • Akú úlohu plní cytoplazmatická membrána bunky?
  • Akú významné úlohy plní cytoplazma bunky?