• Štrukturalizmus sa vo filozofii objavuje v
  • Štrukturalizmus primárne vznikol v
  • Hlavným pojmom štrukturalizmu je pojem
  • Za otca štrukturalistického myslenia je považovaný
  • Michel Foucault sa narodil v roku
  • Čo chápe Foucault pod pojmom \"epistéma\"
  • Foucault tvrdí, že poznanie je
  • Spoločenský diskurz treba podla Foucaulta
  • Človek je podľa Foucaulta vo svojom myslení
  • Ktoré je najvýznamnejšie dielo Michela Foucautla?