• Prérie sú stepi v:
  • Stepi sa nachádzajú v oblastiach, kde je:
  • Stepi Južnej Ameriky nazývame:
  • Pre stepi sú netypické:
  • Súvislé plochy ihličnatého lesa nazývame:
  • Najväčšie plochy ihličnatých lesov sú v:
  • Kôň Przewalského je typickým živočíchom:
  • Americké prérie boli v minulosti životným prostredím dnes už takmer vyhynutých:
  • Tradičné pasenie dobytka kočovným spôsobom dodnes pretrváva v:
  • Úrodné stepi sa rozprestierajú najmä v: