• Srsť a kožu cicavcov premasťujú žľazy
  • Na komunikáciu slúžia žľazy
  • Na termoregulácii sa podieľajú žľazy
  • Len v Austrálii žijú zástupcovia
  • Po narodení sa v matkinom vaku vyvíjajú mláďatá
  • Medzi vajcorodé cicavce patrí
  • Vtákopysk divný patrí medzi
  • Koaly patria medzi
  • Najväčším európskym hlodavcom je
  • Plávajúce hrady z rákosia si stavia