• Zemské jadro je z veľkej časti v stave:
  • V strede Zeme sa predpokladá teplota okolo:
  • Zemská kôra spolu s vrchnou časťou zemského plášťa tvorí:
  • Zemská kôra pod oceánmi sa nazýva kôra:
  • Vznikom, vývojom, stavbou a zložením zemského telesa a procemi v jeho vnútri i na povrchu sa zaoberá veda:
  • Vonkajší obal Zeme sa nazýva:
  • Obal okolo jadra Zeme tvorí:
  • Zemská kôra, ktorá tvorí podklad kontinentov, môže mať hrúbku okolo:
  • Podklad kontinentov tvorí:
  • Zemské teleso sa člení na tri hlavné časti: