• Stonka slúži niektorým rastlinám na:
  • Rastlinné stonky delíme na:
  • Steblo je:
  • Medzi základné funkcie stonky nepatrí:
  • Púpava lekárska ma stonku, ktorú nazývame:
  • Drevná časť cievnych zväzkov:
  • Vrcholové púčiky:
  • Byliny majú:
  • Drevnatá stonka sa člení na:
  • Púčiky rastlín delíme na: