• Oplodie môže byť:
  • Funkciou plodu je:
  • Plod vzniká:
  • Medzi dužinaté plody nepatria:
  • Medzi suché plody nepatria:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Semeno rastliny vzniká:
  • Kôstkovice sú:
  • Jablko patrí medzi:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?