• Funkciou kvetu je:
  • K fotosyntéze dochádza:
  • Hlavnou funkciou koreňa je:
  • Medzi základné časti koreňa rastliny nepatrí:
  • Ktorú z funkcií neplní list rastliny?
  • Cievne zväzky koreňa:
  • Medzi kvitnúce rastliny patrí:
  • Vyparovanie nadbytočnej vody z rastliny zabezpečujú najmä:
  • Koreňová čiapočka:
  • Rozmnožovacie orgány rastliny sú uložené: