• Základnou stavebnou jednotkou nervovej sústavy je
  • Akčné potenciály vznikajú v časti neurónu, ktorú voláme
  • Miesta, kde sa spájajú zmyslové bunky a neuróny, voláme
  • Rozdiel elektrického potenciálu medzi vnútrom a vonkajškom bunky voláme
  • Synaptická štrbina je široká približne
  • Vstupnú časť neurónu tvori/a
  • Signálna činnosť nervovej sústavy je založená na
  • Neuróny, ktoré vedú signály z CNS k výkonným orgánom, voláme
  • Neuróny, ktoré vedú signály zo zmyslových orgánov do CNS, voláme
  • Neuróny, ktoré sú uložené vnútri CNS, voláme