• Koľko párov miechových nervov vystupuje z miechy?
  • Tvar motýlích kridel na priereze miechou má
  • Nervovými dráhami je tvorené
  • Prevažne telami neurónov s výbežkami je tvorené
  • Najvyšším centrom, ktoré riadi činnosť vnútorných orgánov, je
  • Dýchacie a srdcovocievne centrá sa nachádzajú prevažne v
  • Predstupňom mozgovej kôry je
  • Centrum logického myslenia je u väčšiny ľudí uložený v
  • Hypotalamus a talamus sú časti
  • Ku kostiam lebky tesne prilieha časť obalu mozgu -