• Používanie štátnych symbolov Slovenskej republiky upravuje zákon:
  • V štátnom znaku Slovenskej republiky sa nachádza:
  • Kríž v štátnom znaku Slovenskej republiky je umiestnený na:
  • Štátny znak Slovenskej republiky tvorí:
  • Vlajka Európskej únie má farbu:
  • Na vlajke Európskej únie sa nachádza:
  • Počas štátneho smútku je štátna vlajka Slovenskej republiky:
  • Štátny smútok vyhlasuje:
  • Štátny smútok nemusí byť vyhlásený:
  • Trojvršie v štátnom znaku Slovenskej republiky tvoria vrchy: