• Medzi štátne symboly Slovenskej republiky nepatrí:
  • Medzi štátne symboly Slovenskej republiky nepatrí:
  • Štátna pečať Slovenskej republiky je:
  • V dolnej časti kruhopisu štátnej pečate Slovenskej republiky je:
  • Autorom textu štátnej hymny Slovenskej republiky je:
  • Hudba štátnej hymny Slovenskej republiky je nápev ľudovej piesne:
  • Štátnu vlajku Slovenskej republiky tvoria farby:
  • Na prednej polovici listu štátnej vlajky Slovenskej republiky sa nachádza:
  • Vlajka Európskej únie je súčasťou vlajkovej výzdoby Slovenskej republiky od roku:
  • Pomer strán štátnej vlajky Slovenskej republiky je: