• Priemerný počet vyrobených lietadiel v EÚ v rokoch 2000-2005 bol 325, v rokoch 2000-2006 to vychádza o 8%viac vyrobených lietadiel. Aký bol počet vyrobených lietadiel v roku 2006?
  • Dedko s babkou sadili 8 jabloní. Po piatich rokoch sa rozhodli, že ich odmerajú. Dedko dal babke otázku:"Babka, ak priemerná výška všetkých jabloní je 198cm, koľko najviac je nižších ako týchto 198cm?" Vyberte, čo mu babka odpovedala.
  • V autobuse sa nachádza 5 žien a 6 mužov. Ich priemerný vek je 23 rokov. Na prvej zastávke vystúpili dvaja najstarší muži (26 rokov). Na druhej zastávke nastúpili dve kamarátky, ktoré sa narodili v ten istý deň, ale rok po sebe. Teraz sa v autobuse nachádz
  • Čomu sa rovná súčet absolútnych početností?
  • Ktorý z uvedených priemerov nepatrí medzi základné typy priemerov používaných v štatistike?
  • Ak smerodajná odchýlka je 5, aký je rozptyl?
  • Koľko z vypočítaných stupňov korelácie, určených medzi vekom a hmotnosťou človeka, určite nie sú správne? Koeficienty korelácie: 0.3, -0.7, 1.2, -1.7, 0.9, 0.5, 1.4, 2.3
  • Čomu sa rovná súčet relatívnych početností?
  • Ako môže byť vyjadrená hodnota znaku v štatistike?
  • Hmyz môže mať jednu, dve alebo tri nožičky pričom 2% z nich majú jednu nožičku, 97% dve a zbytok tri. Koľko percent hmyzu má viac nožičiek ako je celopopulačný priemer v rámci hmyzu?