• Preložte slovo краснéть
  • Preložte slovo даю́
  • Preložte slovo дадýт
  • Preložte slovo ест
  • Preložte slovo трём
  • Preložte slovo кóлешь
  • Preložte slovo жать
  • Preložte slovo pečiem
  • Preložte slovo bijete
  • Preložte kryjú