• V ktorej z možností sa nachádza sloveso?
  • V ktorej z možností sa nachádza prechodník?
  • V ktorej z možností sa nachádza trpné príčastie?
  • V ktorej z možností sa nachádza neurčitok?
  • V ktorej z možností sa nachádza slovesné podstatné meno?
  • V ktorej z možností sa nenachádza neplnovýznamové sloveso?
  • V ktorej z možností sa nenachádza sloveso v podmieňovacom spôsobe?
  • V ktorej z možností sa nachádza sloveso v minulom čase?
  • V ktorej z možností je uvedené stavové sloveso?
  • V ktorej z možností sa nenachádza plnovýznamové sloveso?