• Spoločenské organizácie zakladá
  • Ako sa nazýva typický prostriedok záujmových skupín?
  • Ako sa nazýva organizácia, ktorá sa orientuje na zamestnancov a snaží sa zlepšovať podmienky ich práce?
  • Dohoda odborových zväzov a zamestnávateľov je zakotvená v tzv.
  • Organizácia pomoci sa nazýva aj
  • Ktorá organizácia je uzatvorená a sleduje len uspokojovanie potrieb svojich členov ?
  • Príležitostné skupiny existujú
  • Ako sa nazýva neformálne politické zoskupenie, ktoré sa snaží svoje požiadavky presadiť prostredníctvom nátlaku na vládu?
  • Organizácia, ktorá zhromažďuje majetok, ktorý nesmie byť použitý v prospech jej zakladateľov sa nazýva
  • Ktorá organizácia sa orientuje na splnenie maximálne dvoch cieľov?