• Spojky sú slová, ktoré:
  • Spojky môžu stáť:
  • Medzi jednoduché spojky nepatrí:
  • V ktorej vete sa nachádza spojka?
  • Ktorá veta nie je napísaná správne?
  • V ktorej z možností je čiarka použitá správne?
  • Pred spojkami a, i, aj, ani, či, alebo:
  • Ktorá spojka nie je napísaná správne?
  • V ktorej vete stojí spojka na začiatku?
  • V ktorej z viet nemusí byť napísaná čiarka?