• Medzi hlavné časti sopky nepatrí:
  • Produkty sopečného výbuchu sa nazývajú:
  • Po výbuchu sopky zvyčajne nasleduje:
  • Medzi produkty sopečných výbuchov nepatrí:
  • Sopečná činnosť je geologický proces, pri ktorom:
  • Medzi činné sopky patrí sopka:
  • Usadením a spevnením sopečných vyvrhlín vzniká:
  • Stuhutím lávy vznikajú:
  • Výrony horúcej vody, pary a oxidu uhličitého v určitých intervaloch nazývame:
  • Medzi sprievodné javy sopečnej činnosti nepatria: