• Čo sú soli?
  • Ktorá z nasledujúcich chemických látok nepatrí medzi soli?
  • Ktorá z nasledujúcich chemických látok patrí medzi soli?
  • Čo sú halogenidy?
  • Čo sú fosforečnany?
  • Čo patrí medzi sírany?
  • Čo patrí medzi dusičnany?
  • Aký je chemický vzorec pre uhličitan vápenatý?
  • Aký je chemický vzorec pre dusičnan draselný?
  • Aký je chemický vzorec pre chlorid sodný?