• Sociálny status definujeme ako
  • Slovo status pochádza z latinského slova
  • Ktorý sociálny status sa prejavuje materiálnymi hodnotami ?
  • Ktorý status získa človek svojim narodením?
  • Ktorý status dokáže človek ovplyvniť svojou sociálnou aktivitou?
  • Výšku sociálneho statusu možno určiť aj
  • Celkový status jedinca sa
  • Ktorý status môžeme nazvať aj \"pripísaný status\" ?
  • Kto ako prvý rozlišuje objektívny a subjektívny status?
  • Ktorý sociálny status sa prejavuje nemateriálnymi hodnotami ?