• Komunikátor informácie
  • Komunikácia na úrovni šéf a zamestnanec sa nazýva
  • Komunikant informácie
  • Informácia ktorá je odosielaná od odosielateľa k prijímateľovi sa nazýva
  • Písanie listu môžeme zaradiť do komunikácie
  • Haptika je veda o
  • Ako inak nazývame formálnu komunikáciu?
  • Ktorá je jedna z 3 hlavných komunikačných tvárových zón?
  • Podľa formy komunikácie rozdeľujeme komunikáciu na
  • Formálna komunikácia je daná