• Od čoho nezávisí vytvorenie obrazu o inom človeku?
  • Čo nepatrí medzi determinanty vytvárania obrazu o inom človeku?
  • Čo predstavuje haló-efekt?
  • Čo je komunikácia?
  • Čo nie je zložkou komunikačného procesu?
  • Akú komunikáciu nepoznáme?
  • Čo rozumieme pod deviáciou?
  • Akými faktormi nie je podmienené kooperatívne správanie?
  • Čo nepatrí do agresívneho správania
  • Čo predstavuje prosociálne správanie?