• Čo je determinácia?
  • Čo zahŕňa sociálna determinácia?
  • Akými druhmi ovplyvňovania je tvorená sociálna determinácia?
  • Čo nepatrí medzi sociálnu interakciu jednotlivec-skupina?
  • Čo nepatrí do spoločenských noriem?
  • Čo nezahŕňa kvalita spoločenského prostredia?
  • Čo je dôsledkom výchovy v prostredí s nedostatkom sociálnych kontaktov?
  • Čo určujú spoločenské zvyky?
  • Čo je základným mechanizmom ľudského učenia?
  • Čo je hospitalizmus?