• ísť do kina
  • bicyklovať sa
  • polievať kvety
  • ísť na koncert
  • ísť do divadla
  • čítať noviny
  • maľovať obraz
  • pozerať televíziu
  • pracovať v záhrade
  • hrať na klavíri