• školská lavica
  • trieda
  • žiak
  • učiteľ
  • vyučovanie
  • vyučovacia hodina
  • prestávka
  • desiata
  • známka
  • vysvedčenie