• Správne preložte: \"la mietitura\"
  • Správne preložte: \"il prato\"
  • Správne preložte: \"la pigna\"
  • Správne preložte: \"il tiglio\"
  • Správne preložte: \"zappare\"
  • Správne preložte: \"hnojivo\"
  • Správne preložte: \"lopata\"
  • Správne preložte: \"zrno\"
  • Správne preložte: \"rýľ\"
  • Správne preložte: \"jedľová šiška\"