• pes po nemecky
  • mačka po nemecky
  • prasa po nemecky
  • koza po nemecky
  • ovca po nemecky
  • kôň po nemecky
  • krava po nemecky
  • sliepka po nemecky
  • kohút po nemecky
  • hus po nemecky