• V bežnej komunikácii medzi priateľmi sa používajú najmä:
  • Slová s opačným významom sa nazývajú:
  • Slová, ktoré nevyjdrujú citový postoj ku skutočnosti, nazývame:
  • Slová, ktoré zjemňujú nepríjemné a drsné veci , nazývame:
  • Ľudia s rovnakými záujmami používajú v súkromnom styku najmä:
  • Rovnozvučné slová nazývame:
  • Rovnoznačné slová nazývame:
  • Slová, ktorých vznik podmieňuje rozvoj vedy, nazývame:
  • V ktorej z možností sa nenachádza archaizmus?
  • V ktorej z možností sa nenachádza historizmus?