• Slovná zásoba je:
  • Nárečové slová patria:
  • Slovo hygiena je:
  • V ktorej možnosti sú všetky slová spisovné?
  • Slovo papať je:
  • Medzi staré slová nepatria:
  • Slová slovenčinár, nákladiak sú:
  • Skracovaní nevznikajú:
  • Slovná zásoba sa:
  • Príslušníci staršej generácie používajú: