• Slovesný vid vyjadruje, či je dej:
  • Medzi nedokonavé slovesá patrí sloveso:
  • Ktorá z dvojíc s opačnými vidmi nie je správna?
  • Neukončený dej pomenúva sloveso:
  • Ukončený dej pomenúva sloveso:
  • Medzi dokonavé slovesá patrí sloveso:
  • Slovesný vid môže byť:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Nedokonavé slovesá vyjadrujú dej, ktorý:
  • Sloveso s opačným vidom k slovesu KOPAŤ je: