• Medzi slovesný spôsob zaraďujeme
  • Indikatív je
  • Rozkaz môžeme tvoriť
  • Slovesá, ktoré končia na koncovky – d,-t,-ig,-n,-m pri tvorbe rozkazu v 2. osobe jednotného čísla pridávajú ešte koncovku
  • Ktorá forma je správna (v jedn. čísle)?
  • Konjunktív II je
  • Indikatív sa používa jedine
  • Ktorá forma je správna v množnom čísle?
  • Konjunktív sa nahrádza formou
  • Konjunktiv II. sa do slovenčiny prevádza ako