• V ktorej z možností sa nachádza sloveso v minulom čase?
  • V ktorej z možností sa nachádza sloveso v budúcom čase?
  • V ktorej z možností sa nachádza sloveso v prítomnom čase?
  • V ktorej z možností sa nachádza sloveso v minulom čase?
  • V ktorej z možností sa nachádza sloveso v budúcom čase?
  • V ktorej z možností sa nachádza sloveso v prítomnom čase?
  • V ktorej z možností sa nachádza sloveso v minulom čase?
  • V ktorej z možností sa nachádza sloveso v budúcom čase?
  • V ktorej z možností sa nachádza sloveso v prítomnom čase?
  • V ktorej z možností sa nachádza sloveso v minulom čase?