• Slovesá ako slovný druh vyjadrujú:
  • Medzi plnovýznamové slovesá nepatrí:
  • Medzi plnovýznamové slovesá nepatrí:
  • Medzi neplnovýznamové slovesá nepatrí:
  • V ktorej z možností sa nenachádza sloveso v oznam. spôsobe prít. času?
  • V ktorej z možností sa nenachádza sloveso v oznam. spôsobe min. času?
  • V ktorej z možností sa nachádza sloveso v podmieň. spôsobe prít. času?
  • Medzi neurčité slovesné tvary nepatrí:
  • V ktorej z možností sa nenachádza stavové sloveso?
  • V ktorej z možností sa nenachádza zložený tvar slovesa?