• Vyberte správne sloveso: andere Farbe bekommen
  • Preložte: veranschaulichen
  • Vyberte správne: Geld verlieren
  • Preložte: veräppeln
  • Vyberte správne: etwas anders machen
  • Preložte: verfahren
  • Vyberte správne: ein Zustand wird besser
  • Preložte: vertrödeln
  • Vyberte správne: schlecht Geige spielen
  • Preložte: verschlimmern