• Doplň vetu: Slovesá 1. slovesnej a 2. slovesnej triedy majú odlišné koncovky v ... .
  • CREDERE Čo je nesprávne?
  • SCENDERE Čo je nesprávne?
  • PIACERE Čo je nesprávne?
  • GIACERE Čo je nesprávne?
  • Koľko foriem časovania majú slovesá 3. slovesnej triedy?
  • PUNIRE Čo je nesprávne?
  • Ktoré z nasledujúcich slovies 3. slovesnej triedy má pravidelné časovanie?
  • Ktoré z nasledujúcich slovies 3. slovesnej triedy má nepravidelné časovanie?
  • OFFRIRE Čo je nesprávne?