• Slovesá sú slová, ktoré vyjadrujú:
  • Slovesný čas môže byť:
  • Slovesá môžu byť v tvare čísla:
  • Medzi slovesá, ktoré vyjadrujú činnosť, patrí slovo:
  • V ktorej z možností sa nenachádza sloveso?
  • V minulom čase je sloveso:
  • V budúcom čase je sloveso:
  • V prítomnom čase je sloveso:
  • V 3.osobe množného čísla je sloveso:
  • Ktorý tvar slovesa je napísaný správne?