• Kto sa stal uhorským kráľom po smrti Ľudovíta II. v bitke pri Moháči?
  • V ktorom roku bol medzi Jánom Zápoľským a Ferdinandom Habsburským uzavretý Veľkovaradínsky mier?
  • V ktorom roku sa do tureckých rúk dostalo územie medzi Dunajom a Tisou a vznikol Budínsky elájet?
  • Na ktorý správny orgán presunul Ferdinand I. väčšinu právomocí palatínskeho úradu, aby oslabil moc šľachty?
  • Ktorú z týchto významných pevností stratilo Uhorsko počas tzv. Pätnásťročnej vojny (1593-1606)?
  • V ktorom roku bol uzavretý tzv. Žitavský mier?
  • Ako sa volal hlavný predstaviteľ tureckej provincie – elájetu?
  • Ktoré pevnosti získali Turci po výprave r. 1663 a uzavretí tzv. Hanebného mieru vo Vašvári?
  • Ku ktorým udalostiam viedlo uzavretie nevýhodného Vašvárskeho mieru v Uhorsku?
  • Ktorá bitka bola rozhodujúcim obratom v dejinách tureckej expanzie do Európy?