• Kto bol vrchným veliteľom vojsk v Uhorsku v období porevolučného teroru?
  • Ktorý zákon rušil oktrojovanú ústavu z r. 1849?
  • Čo obnovoval októbrový diplom z r. 1860?
  • Čo nepatrilo do požiadaviek Memoranda národa slovenského z r. 1861?
  • Na aké výročie bola r. 1863 založená Matica Slovenská?
  • Čo nemali spoločné Rakúsko a Uhorsko po rakúsko-uhorskom vyrovnaní?
  • Kto nepatril medzi predstaviteľov Novej školy?
  • Ktorý myšlienkový smer reprezentoval Andrej Hlinka?
  • Kto bol hlavným predstaviteľom slovenskej sociálnej dmeokracie?
  • Ako nazývame školské maďarizačné zákony z r. 1907?