• Ako sa volali obranné spisy slovenských vzdelancov v 18. storočí?
  • Kto napísal prvé dejiny Slovákov Historia gentis Slavae?
  • Kto bol autorom prvého slovenského románu René mládenca príhodi a skúsenosti?
  • V ktorom roku vyšla Bernolákova jazykovedno-kritická rozprava o slovenských písmenách?
  • V ktorom meste pôsobil Ústav reči a literatúry česko-slovanskej?
  • V akom jazyku napísal Hollý Svätopluka?
  • Ktorý kmeň nepatril medzi Kollárove štyri slovanské kmene?
  • V ktorom roku uskutočnili štúrovci výlet na Devín?
  • Kto bol Štúrovým protivníkom na pôde evanjelickej cirkvi?
  • Za ktoré mesto bol Štúr poslancom na Uhorskom sneme?