• Slovenské národné noviny začali vychádzať:
  • Slovenské národné noviny začali vychádzať zásluhou:
  • Slovenské národné noviny sa zameriavali najmä na riešenie:
  • Slovenské národné noviny mali aj prílohu:
  • Príloha Slovenských národných novín sa volala:
  • Slovenské národné noviny vychádzali v:
  • Počas existencie Slovenských národných novín vyšlo spolu:
  • Slovenské národné noviny zanikli v roku:
  • Ľ. Štúr uzákonil spisovnú slovenčinu v roku:
  • Ľ. Štúr uzákonil spisovnú slovenčinu spolu s: