• Ktoré mesto zastupoval Ľ. Štúr na Uhorskom sneme?
  • Čo bolo predmetom prvého Štúrovho prejavu na sneme?
  • Kto inicioval spísanie Nitrianskych žiadostí?
  • Kde boli spísané Žiadosti národa slovenského?
  • Kedy predniesol na sneme Štúr reč o potrebe vyučovania v slovenčine na území slovenských stolíc?
  • Ktorá požiadavka nebola obsiahnutá v Žiadostiach národa slovenského?
  • Ktoré noviny zverejňovali texty Štúrových prejavov na sneme?
  • V ktorom článku Štúr opísal politický program slovenského národného hnutia?
  • Kde boli prijaté Žiadosti Slovákov a Rusínov uhorských?
  • Ktoré Žiadosti podporili oslobodenecké boje haličských Poliakov?