• Francúzsky názov expression v preklade znamená:
  • Expresionizmus zaznamenal najväčší rozmach v období:
  • Prvky expresionizmu nenachádzame v dielach:
  • Prvky expresionizmu nenachádzame v dielach:
  • O expresionizme neplatí tvrdenie:
  • O expresionizme neplatí tvrdenie:
  • Dielo Editino očko napísal:
  • Dielo Malka napísal:
  • Dielo Tri gaštanové kone napísal:
  • O postavách v  expresionistických dielach neplatí tvrdenie: