• Medzi literárne smery slovenskej medzivojnovej literatúry nepatrí:
  • Medzi predstaviteľov slovenskej medzivojnovej literatúry nepatrí:
  • Pojem unanimizmus v preklade znamená:
  • Prvky unanimizmu nájdeme napr. v diele:
  • Dielo Živý bič napísal:
  • Medzi hlavné postavy románu Živý bič nepatrí:
  • J. C. Hronský nenapísal dielo:
  • O diele Andreas Búr Majster neplatí tvrdenie:
  • J. C. Hronský pôsobil ako predseda spolku:
  • F. Švantner a M. Figuli predstavujú literatúru: