• Autorom básnických zbierok Jediný slaný domov, Paracelsus, Dvaja okolo stola, ... je
  • Ktoru básnickou zbierkou debutoval Milan Rúfus?
  • Ktorou básnickou zbierkou debutoval Miroslav Válek?
  • Aké iné pomenovanie sa používa pre básnikov tzv. Trnavskej skupiny?
  • Ktorý slovenský básnik spolupracoval s inými umelcami a niektoré jeho básnické zbierky sú doplnené maľbami alebo fotografiami?
  • Vyvrcholením tvorby Vladimíra Mináča je trilógia
  • V ktorých rokoch mohla slovenská poézia opäť nadviazať kontakt so svetovou literatúrou?
  • Autor básnických zbierok Kolíska, Kolíska spieva deťom, Chlapec, ... napísal aj básnickú zbierku
  • Prvé štyri básnické zbierky Miroslava Válka boli viackrát vydané súborne pod názvom Štyri knihy nepokoja. Ktorá básnická zbierka netvorí súčasť tohto výberu?
  • Akú tému zborazuje poviedka Skaliny?