• Socialistický realizmus bol oficiálne vyhlásený za jedine správny a prijateľný umelecký smer
  • Ktorý z básnikov tvoriacich po roku 1945 zastával vysoké politické funkcie?
  • Relatívne najslobodnejším a najprogresívnejším obdobím slovenskej literatúry v epoche socializmu boli
  • Ktorý povojnový autor bol vnukom umelca Dominika Skuteckého?
  • Ktorý slovenský prozaik bol hlavným predstaviteľom socialistického realizmu a zároveň literárnym kritikom v období socializmu?
  • Aké životné jubileum nedávno oslávil Ľubomír Feldek?
  • Ktorý časopis zohral významnú úlohu v procese modernizácie slovenskej poézie 60-tych rokov?
  • V ktorej možnosti sú uvedené iba také básnické zbierky, ktorých autorom je Milan Rúfus?
  • Ktorí z básnikov nepatril k tzv. Trnavskej skupine?
  • Ktoré roky sa nazývajú obdobím tzv. najtvrdšej konsolidácie a normalizácie, keď sa mnoho slovenských spisovateľov dobrovoľne odmlčalo?