• Psychologicko-sociálny román Námestie sv. Alžbety napísal:
  • Drámu Antigona a tí druhí napísal:
  • Trnavskú skupinu/konkretistov nepredstavuje:
  • Novelu Kolíska napísal:
  • Prvky expresionizmu nachádzame v diele:
  • Medzi predstaviteľov slovenskej postmoderny patrí:
  • Radošinské naivné divadlo založil:
  • Štúdio S založil spolu s J. Satinským:
  • Básnickú skladbu Jazda do pekiel napísal:
  • Dielo Ako chutí moc je: