• Filozofické hnutie ovplyvňujúce klasicizmus sa nazýva:
  • Prvý úspešný pokus o uzákonenie spisovnej slovenčiny uskutočnil:
  • Dielo Slávy dcera napísal:
  • Dielo Svätopluk napísal:
  • Dielo Svätopluk je napísané:
  • Dielo Svätopluk je:
  • Pokus o uzákonenie spisovnej slovenčiny v roku 1873 uskutočnil:
  • Prvý slovenský román napísal:
  • Predstaviteľom drámy v období klasicizmu bol:
  • Ján Chalupka napísal: