• Slovenská humanistická a renesančná literatúra sa rozvíjala v rokoch:
  • Kráľ Matej Korvín v uvedenom období založil:
  • Liturgickým jazykom evanjelikov v uvednom období bola:
  • Liturgickým jazykom katolíkov v uvednom období bola:
  • Ktorá historická udalosť neovplyvňovala uvedenú literatúru?
  • Jakub Jakobeus napísal dielo:
  • Martin Rakovský napísal dielo:
  • Ján Silván napísal dielo:
  • Pavel Kyrmezer napísal dielo:
  • Martin Bošňák napísal dielo: