• Slovenská baroková literatúra sa rozvíjala v rokoch:
  • Ktorá udalosť nespadá do obdobia slovenskej barokovej literatúry?
  • Prvý evanjelický spevník zostavil:
  • Peter Benický napísal dielo:
  • Dielo Valašská škola mravov stodola napísal:
  • Dielo Valašská škola mravov stodola patrí medzi:
  • Dielo Cestovný denník napísal:
  • Kráľom Madagaskaru sa stal:
  • Významným historikom a rektorom banskobystrického lýcea bol:
  • Dielo Ostne...alebo Obrana napísal: