• Kto bol pravdepodobne prvým Slovákom na americkej pôde?
  • Koľko Slovákov sa v rokoch 1869-1910 vysťahovalo do USA?
  • V ktorej sfére nachádzali Slováci v USA najväčšie uplatnenie?
  • V ktorom z týchto štátov sa usadilo najviac Slovákov?
  • Kde vznikol prvý spolok Slovákov v USA?
  • Ktoré noviny mali dominantné postavenie v slovenskej tlači v USA?
  • V ktorom roku vznikla Slovenská liga?
  • Kto vypracoval Memorandum o krivdách a požiadavkách slovenských?
  • S kým vypracovala Slovenská liga Clevelandskú dohodu?
  • Kedy bola podpísaná Pittsburghská dohoda?